Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com


FAQ

1. Co je dlouhodobý pronájem WC?

Jedná se o pronájem WC, případně jiného zařízení, na 22 a více dní, jeho cena je stejná po celém území republiky. Cena dlouhodobého pronájmu zahrnuje dopravu na místo určení a zpět, pojištění pronajatého zařízení proti odcizení, pravidelné vysátí a vyčištění toalety, doplnění toaletního papíru 1 x týdně (nebo dle dohody 1 x za 14 dnů, příp. 1 x za 21 dnů), servis po ukončení pronájmu a následnou likvidaci odpadu na ČOV.

 

2. Jak účtujete (fakturujete) dlouhodobý pronájem?

Při dlouhodobém pronájmu, kdy není znám termín ukončení pronájmu, je nájemné vypočteno za každý kalendářní týden (tj. pondělí až neděle). Při zahájení pronájmu od čtvrtka včetně je nájemné stanoveno v poloviční sazbě standardního týdenního nájmu. Při ukončení pronájmu do středy včetně je nájemné stanoveno v poloviční sazbě standardního týdenního nájmu.

 

3. Co je krátkodobý pronájem WC?

Jedná se o pronájem na 1 – 21 dnů včetně, ceny se liší podle vzdálenosti a dále podle počtu odebraných kabin. Cena krátkodobého pronájmu zahrnuje pronájem na 1 – 21 dnů, dopravu na místo určení a zpět, pojištění pronajatého zařízení proti odcizení, servis po ukončení pronájmu a následnou likvidaci odpadu na ČOV.

 

4. Co znamená mimořádný servis pronajatého WC?

Během pronájmu lze objednat mimořádné vyčištění kabiny a to u dlouhodobého i krátkodobého pronájmu.

 

5. Provádíte servis toalet, které jsou ve vlastnictví zákazníka?

Provádíme i servis toalet, které jsou ve vlastnictví zákazníka. Servis provádíme v námi určeném dni v rámci servisní linky. Pokud zákazník požaduje provést servis urgentně mimo naše pravidelné trasy, účtujeme dopravu.

 

6. Kde může být mobilní WC umístěno?

Místo umístění mobilní toalety musí ležet v dosahu 6 – 7 metrů od možného zastavení servisního vozidla.

 

7. Základní principy fungování komponovacích toalet

Existuje mnoho různých konstrukcí podle toho, jakým způsobem zacházejí s exkrementy. Společné je to, že nepoužívají vodu pro splachování.

 

Kompostovací
Tyto toalety mají zásobník umístěný obvykle uvnitř toalety, ve kterém probíhá kompostovací proces. Od separačních se odlišují tím, že nemusíte "vynášet kýbl" na kompost na zahradě - kompost máte doma. Kompost se vybírá jednou za několik měsíců. Systém odvětrání zaručuje provoz toalety bez zápachu mimo toaletu i blízké okolí.

 

Separační
Základním principem je oddělení moči od fekálií, čímž nevzniká zápach. Pevný odpad se hromadí ve vnitřním zásobníku, kde dehydruje a kompostování probíhá jinde. Moč je odvedena do odpadu, vsakovacího systému, nebo do ejektortanku.

 

Nenašli jste odpověď na Váš dotaz? Napište nám.