Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com


UdržitelnostNabízíme řešení a koncepty mobilní hygieny pro každou požadovanou lokalitu na úrovni, se kterou se jinak setkáváme pouze ve standardních budovách. A kromě toho dodáváme naše služby způsobem, který co nejvíce šetří zdroje a životní prostředí. Již řadu let proto úspěšně řešíme výzvu, jak do našeho hodnotového řetězce integrovat udržitelné procesy. V roce 2022 jsme se navíc rozhodli jít ještě dál a začali jsme v naší společnosti zavádět systematické řízení udržitelnosti. Ve svém přístupu k udržitelnosti se nespokojujeme s pouhou ochranou zdrojů a minimalizací odpadů. Stavíme na třech strategických pilířích: Služby & Produkty, Životní prostředí a Zaměstnanci.SLUŽBY & PRODUKTY Služby & Produkty
Udržitelnost začíná již ve vývoji produktů a služeb, a to ve všech třech oblastech naší činnosti, které do tohoto strategického pilíře spadají – hygiena, výroba, výzkum a vývoj. Díky naší specializaci na hygienu významně pomáháme s prevencí negativních zdravotních jevů, a to i během pandemie. Naše společnost vyvíjí a vyrábí odolné produkty. Zdroje se dále snažíme šetřit i díky upcyklaci a recyklaci. Výrobu v těchto snahách podporuje naše oddělení výzkumu a vývoje, které nepřetržitě pracuje na optimalizaci stávajících služeb a produktů a vyvíjí nová řešení orientovaná na budoucnost.Klíčové údaje


11.359.738
počet servisů za rok
314.717
počet TK
35.064
počet kontejnerů
>20let
životnost


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Životní prostředí
Uvědomujeme si, že v rámci našeho obchodního modelu musíme také zásadním způsobem přispívat k ochraně životního prostředí. Z tohoto důvodu soustavně měříme a vyhodnocujeme ekologické dopady našich aktivit ve všech oblastech naší obchodní činnosti. Dopady naší činnosti se snažíme měřit, analyzovat a minimalizovat pečlivým nakládáním se zdroji, šetrným používáním čisticích prostředků a řádnou likvidací odpadních vod.Klíčové údaje


77.479.154
km
74.420 t
CO2 stopa
210.443.700 l
spotřeba vody
1.581.843.517 l
úspora vody


ZAMĚSTNANCI Zaměstnanci
Díky své práci a motivaci jsou naši zaměstnanci základem úspěchu skupiny TOI TOI & DIXI Group, a to i v oblasti udržitelnosti. Jednou z našich nejvyšších priorit je proto konzistentní řízení bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. Neustále se snažíme minimalizovat rizika a optimalizovat bezpečnost práce. Základem naší spolupráce je průběžné školení, další vzdělávání pracovníků a zavedená firemní kultura vycházející z diverzity a vzájemného respektu.Klíčové údaje


27
počet zemí
4.019
zaměstnanců
1.941
servisních řidičů
44 let
průměrný věk


KE STAŽENÍ
V naší aktuální krátké zprávě o udržitelnosti bychom vás rádi informovali, jak v naší společnosti implementujeme principy udržitelnosti, jaké udržitelné procesy a opatření jsou již integrované do jednotlivých pilířů, jakým výzvám v současnosti čelíme a jaké výzvy nás čekají v budoucnosti.